GRİPAL ENFEKSİYONLARA KARŞI BESİNLER

Ekinezyagibi bitkiler gripal enfeksiyonlara karşı bünyeyi güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar. Hastalık hissedilir hissedilmez başlandığı takdirde çok süratli bir düzelme gözlenir. Hastalık tam olarak ortaya çıktıktan sonra başlanırsa hastalığın daha hafif bir şekilde geçirilmesini sağlar. Connecticut Üniversitesinde yapılan çalışmalarda ekinezyanın nezle ve grip gibi viral enfeksiyonlara yakalanma ihtimalini yarı yarıya azalttığını ve hastalık süresini önemli ölçüde kısalttığını göstermiştir. Çalışmalar ekinezyanın bu tür etkilerinin hastalık semptomları hissedilir hissedilmez başlandığında çok daha etkili bir şekilde görülebildiğini göstermektedir. Ekinezyanın bu etkileri, onun immün sistemi aktive etme potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Bilhassa yapısındaki polisakkaritler, alkilamitler ve cichorik asit bu bakımdan önemlidir. Ancak, ekinezyanın uzun süreli kullanımı (15 günden fazla) uygun değildir. Bir yaşın altındaki çocuklara verilmesi de tavsiye edilmemektedir. Benzer şekilde kitre de (Astragalus) güçlü bir immün sistem aktivatörü, dolaşım stimülatörüdür. Bir diğer bitkisel bileşen safran dünyadaki en kıymetli bitkilerden biridir. Tarih boyunca çok sayıda hastalığın tedavisi amacı ile kullanılmasına rağmen bugün özellikle kanser tedavisinde antikanserojenik, antimutajenik, antioksidan ve immün modulatör olarak fonksiyon görebilmektedir.Bileşenlerden okaliptus güçlü bir dezenfektandır. Yapısında bulunan eucalyptol (Okalitol) göğsü yumuşatır, oksürüğü hafifletir. Okaliptolün birçok bakteri türüne ilaveten influenza virüsünü de öldürebildiği gösterilmiştir. Ekinezyalı ürünümüzde bulunan bir diğer bileşen çörek otu da, solunum yolu rahatsızlıklarında, dolaşım ve immün sistemin güçlendirilmesinde, analjezik, antienflamatuar, antialerjik, antioksidan ve antimikrobiyal olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Bilimsel çalışmalarda da, çörek otundaki bir bileşen olan nigellonun histamin indüksiyonuna bağlı bronşiyal spazmları önlediği ve bu sebeple öksürüğe iyi geldiği belirtilmektedir.Bitkisel desteklerdeki; Antimikrobiyal (antibakteriyel ve antiviral) bileşenleri dolayısı ile güçlü bir mikrop öldürücü olması yanı sıra, vücut savunma sistemini aktive eden bileşenleri ile de bilhassa nezle, grip gibi mikrobiyal rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabilmektedir. Bütün bu bileşenleri dolayısı ile Ekinezyalı bitkisel karışımlar, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıkların önlenmesinde ve tedavisinde ciddi destek sağlamaktadır. Hastalık ortaya çıkmışsa tıbbi tedaviye destek mahiyetinde de kullanılabilmektedir.