7 Nisan 2022 (HealthDay News) --
Araştırmacılar, COVID-19'un tehlikeli kan pıhtılaşması ve enfeksiyondan aylar sonra bile kanama riskini artırdığını söylüyor.

Yeni bulgular, COVID-19'un derin ven trombozu, pulmoner emboli ve kanama için bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösteriyor.

6 Nisan'da BMJ'de yayınlanan raporda çalışma yazarları, "Bulgularımız, özellikle yüksek riskli hastalarda, trombotik olaylara karşı dikkatli olmayı destekliyor" diyor.

Araştırmacılar pıhtı ve kanama riski bilinmesine rağmen, bu riskin ne kadar sürdüğünün belirsiz olduğunu ifade ediyorlar.

Bunu tespit için, araştırmacılar İsveç'te 1 Şubat 2020 ile 25 Mayıs 2021 arasında COVID-19 testi pozitif çıkan bir milyondan fazla insanla, pozitif olmayan 4 milyondan fazla kişiden oluşan bir kontrol grubunu karşılaştırdı.

Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, COVID-19 hastaları enfeksiyondan sonraki üç aya kadar derin ven trombozu (DVT, bacakta kan pıhtısı) açısından yüksek riske sahipti;  altı aya kadar pulmoner emboli (akciğerde kan pıhtısı oluşması);  ve iki aya kadar da bir kanama olayı açısından risk altındaydılar.

Bir dizi olası önemli faktörü hesaba kattıktan sonra, araştırmacılar COVID-19'lularda DVT riskinin 5 kat daha yüksek olduğu sonucuna vardılar;  pulmoner emboli riski 33 kat ve enfeksiyondan sonraki 30 gün içinde kanama riski 2 kat daha yüksekti.

COVID-19 hastalarının %0,04'ünde ve kontrol hastalarının %0,01'inde derin ven trombozu meydana geldi.  COVID-19 hastalarının %0.17'sinde ve kontrol hastalarının %0.004'ünde pulmoner emboli meydana geldi.  Rapora göre, COVID-19 hastalarının %0,10'unda ve kontrol hastalarının %0,04'ünde kanama olayları meydana geldi.

Kan pıhtılaşması ve kanama riskleri, COVID-19'un daha şiddetli olduğu hastalarda, diğer sağlık sorunları olanlarda ve ikinci ve üçüncü dalgadan ziyade birinci dalga sırasında enfekte olanlarda en yüksekti.  Araştırmacılar, bunun birinci dalgadan sonra yaşlı hastalarda gelişmiş tedavi ve aşı kapsamı ile açıklanabileceğini söylüyorlar.

Çalışma, hafif COVID-19'lu hastalarda bile DVT ve pulmoner emboli riskinin arttığını buldu.  Hafif COVID hastalarında kanama riskinde artış bulunmazken, daha şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda gözle görülür bir artış oldu.

Çalışma, İsveç'teki Umeå Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji bölümünden Anne-Marie Fors Connolly tarafından yönetildi ve İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden Frederick Ho ve meslektaşları tarafından makale olarak yazıldı.

Araştırmacılar, birçok ülke pandemi kısıtlamalarını kaldırıyor ve COVID-19 ile yaşamaya odaklanıyor olsa da, bu çalışma bize "tromboembolizm dahil olmak üzere hafif SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilişkili komplikasyonlara karşı uyanık kalmamız gerektiğini hatırlatıyor"  diyorlar.