Diyabet İlacı Metformin Erkek Çocuklarda Doğum Kusurlarına mı Sebep Oluyor?

Howard Wolinsky
28 Mart 2022

Araştırmacılar, diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan metformin ilacının, ilacı kullanan erkeklerin erkek çocuklarında inmemiş testis ve üretra sorunları gibi genital doğum kusurlarına neden olabileceğini buldu.

Metformin, erkek çocuğa hamile kalmadan önce kritik bir süre boyunca gelişen spermleri etkileyebiliyormuş.

Önceki çalışmalar diyabetle erkeklerde doğurganlık sorunları arasında bağlantı kurmuştu, ancak Annals of Internal dergisinin 28 Mart sayısında yayınlanan araştırma sonuçları, bu sorunların hastalığın kendisinden ziyade metformin tedavisinden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

  Erkek üreme tıbbı direktörü, Stanford Üniversitesinden prof. Michael Eisenberg, bir babanın metformin kullanımının çocuklarında doğum kusurları ile ilişkili olabileceğini öne süren ilk çalışma olması dolayısı ile şu an bu verilere dayanarak herhangi bir değişiklik yapmanın “erken” olacağını söylüyor.  Diğer çalışma bulguları da bunu doğrularsa, diyabetli erkeklerin metformin kullanımı tartışılmalı, diyor.

  Eisenberg, besleyici bir diyetin, egzersizin ve sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanın "bir erkeğin sağlığını ve muhtemelen doğurganlığını da iyileştirebileceğini" ekliyor.

  Yeni çalışma için Eisenberg ve meslektaşları, 1997 ile 2016 yılları arasında Danimarka'da meydana gelen 1,25 milyon doğumun tümünün bir veri tabanındaki kayıtlarını analiz etti. Veri tabanı, doğum kusurları ve ebeveynlerin ilaç reçeteleri hakkında bilgi içeriyordu.

Gebe kalmadan önceki 3 aylık süre boyunca baba, bir veya daha fazla kutu metformin kullanmışsa, çocuklar diyabet ilacına maruz kalmış olarak kabul edildi.

  Nihai analiz, yaklaşık 7.000'i baba yoluyla diyabet ilaçlarına maruz kalan ve yaklaşık 36.000'inde bir veya daha fazla büyük doğum kusuru bulunan bir milyondan fazla çocuğu içeriyordu.

  Araştırmacılara göre, babası metformin alan yaklaşık 1.500 erkek çocuğun cinsel organlarında ve idrar yollarında, 3.4 kat daha yüksek oranda doğum kusuru vardı.  Araştırmacılar, doğum kusurları ile insülin veya sülfonilüre bazlı ilaçların kullanımı arasında ise anlamlı bir ilişki bulamadılar.

  Araştırmacılar aynı şekilde, dölleyici spermlerin gelişmesinden bir yıl önce ilacı kullanmış olan erkeklerin çocuklarında da doğum kusurları bulamadılar.  Ayrıca, ilaca maruz kalmadıkları düşünülen ancak doğum kusurları olan erkek çocukların kardeşleri için de yüksek bir risk bulmadılar.

  Üreme ve perinatal epidemiyolog Germaine Buck Louis, dergi makalesine eşlik eden bir başyazıda "Tip 2 diyabet için birinci basamak tedavi olarak metformin kullanımının yaygınlığı göz önüne alındığında, bu bulguların doğrulanmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır" diyor.

  Washington DC'deki George Mason Üniversitesi Sağlık ve İnsan Hizmetleri Koleji'nin dekanı Louis, araştırmanın önemli bir sınırlamasının, çalışmadaki erkeklerin reçete edilen ilaçları ne kadar aldıklarına dair (doz ve süee) veri eksikliği olduğunu belirtiyor.

  Yine de doktorların, çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere, başka bir ilaç yerine metformin kullanmanın riskleri hakkında önceden bilgi vermelerinin faydalı olabileceği hakkında görüş bildiriyorlar.
......
Uzunca bir süredir en güvenilir olduğu belirtilen bazı ilaçlarda bile, bir süre sonra ciddi yan etkilerin olabildiğini ve bu sebeple birçok ilacın kullanımdan kalktığını görüyoruz. Bu durum, kimyasal ilaç kullanımı hakkında insanların kafasında haklı olarak ciddi tereddütler oluşturmuş durumda.
Metformin ile ilgili bu bilgi henüz daha tam olarak netleşmemiş olsa da, diyabetli hastaların, çocuk yapmayı düşünüyorlarsa bu durumu gözardı etmemeleri gerektiğini ve alternatifleri (diğer ilaç veya özellikle doğal tedavi alternatiflerini) düşünmelerinin uygun olacağını düşünüyorum.