KİLO KANSER AÇISINDAN RİSKTİR.

Kilo almaktan kaçınmanın veya kilo vermenin kanser riskini azaltıp azaltmadığına ilişkin verilerin çoğu vaka kontrol çalışmalarından gelir. Obezite ve kanser riskine ilişkin gözlemsel araştırmalarda olduğu gibi, bu araştırmaları yorumlamak zor olabilir çünkü kilo veren veya kilo almaktan kaçınan kişiler, diğer yönlerden de kilo almayan kişilerden farklı olabilir.

 

 Bununla birlikte, çoklu gözlemsel çalışmalardan elde edilen kanıtlar anlamlı ilişki gösteriyor. Birçok gözlemsel çalışma, yetişkinlik döneminde daha düşük kilolu olanların kolon kanseri, böbrek kanseri ve postmenopozal kadınlar için meme, endometriyal ve yumurtalık kanseri risklerinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

 

 Daha az çalışma, kilo kaybı ve kanser riski arasındaki olası ilişkileri incelemiştir. Bunlardan bazıları, kilo vermiş kişilerde meme, endometriyal, kolon ve prostat kanseri risklerinin azaldığını bulmuştur. Bununla birlikte, bu çalışmaların çoğu, kilo kaybının istemli mı yoksa istemsiz mi olduğunu (ve muhtemelen altta yatan sağlık sorunlarıyla ilgili) değerlendirmemişlerdir.

 

 Kilo kaybı ve kanser riski arasında bir ilişki olduğuna dair daha güçlü kanıtlar, bariatrik cerrahi (kilo vermeyi sağlamak için mide veya bağırsaklarda yapılan ameliyat) geçirmiş kişilerde yapılan çalışmalardan gelmektedir. Bariatrik cerrahisi olan obez kişilerde obeziteye bağlı kanser risklerinin bariatrik cerrahisi olmayan obez kişilere göre daha düşük olduğu görülmektedir.

 

 Bununla birlikte, Kadın Sağlığı Girişimi'ndeki kilo ve meme kanseri takip çalışması, başlangıçta zaten aşırı kilolu veya obez olan kadınlar için kilo değişiminin (kazanç veya kayıp) takip sırasında meme kanseri riski ile ilişkili olmadığını bulmuştur. Bununla birlikte, başlangıçta normal kiloda olan kadınlar için vücut ağırlığının %5'inden fazlasını almak meme kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Gerçekten de kilo birçok sağlık sorunu ile ilişkili bulunmuştur. Kilonun kanser riskini arttırdığına dair de genel bir görüş mevcuttur.

 

KANSER TÜRLERİ

Kanserden kurtulanlarda obezite ile ilgili kanıtların çoğu meme, prostat veya kolorektal kanser teşhisi konan insanlardan geliyor. Araştırmalar, obezitenin yaşam kalitesi, kanserin tekrarlaması, kanserin ilerlemesi ve prognoz (hayatta kalma) dahil olmak üzere kanserden kurtulmanın çeşitli yönlerini kötüleştirebileceğini göstermektedir.

 

 Örneğin obezite, meme kanserinden kurtulanlarda tedaviye bağlı lenfödem riskinin artmasıyla ve radikal prostatektomi ile tedavi edilen prostat kanserinden kurtulanlarda inkontinansla ilişkilidir. Evre II ve Evre III rektum kanseri olan hastalardan oluşan büyük bir klinik denemede, özellikle obez erkeklerde artan yerel nüks riski vardır. Obezite düzeyi en yüksek olan kişilerde, normal kilodaki kişilere kıyasla multipl miyelomdan ölüm olasılığı %50 daha fazladır.

 

 Meme kanserinden kurtulanlarda yapılan birkaç klinik çalışmada, obezite ve prognoz arasındaki ilişkiyle bağlantılı olarak kilo kaybının faydalı değişikliklere neden olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kilo vermenin kanser nüksünü veya prognozunu iyileştirip iyileştirmediğine dair çok az kanıt vardır.

 

Kanser dahil  birçok hastalık açısından risk oluşturduğu için  fazla kilo almamaya dikkat edelim, aldıysak vermeye çalışalım.