PANDEMİDE AŞI ÇARE Mİ, YOKSA SORUNUN BİR PARÇASI MI? 

Toplumlardaki aşı karşıtlığı farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Hepsinin aşılara karşı farklı endişeleri var. Bunları kaba başlıklar olarak sıralayacak olursak;

1. Aşıyı insanlığın genetiğini bozacak planlanmış bir oyun olarak görenler. 

Bu grup pandemiyi, insanoğlunun mankurtlaştırılmasına gidecek kadar kötü niyetli, planlanlı bir tezgah olarak görüyor. Bunu dünyayı daha kolay yönetmek ve kontrolü altına almak isteyen küreselci güç odaklarının yaptığını düşünüyor. Bunun için de değişik komplo teorileri var, haklı/haksız?

2. Bu aşıların gerekli bilimsel basamaklardan geçmeden ve mevcut kıstasları sağlamadan alalacele uygulanmaya başlanmasından rahatsız olanlar. 

Bunlar yan ve toksik etkiler konusunda rahatsızlar. Bu aşıların gerekli bilimsel safhalardan geçmeden uygulamaya sokulduğunu, ileride telafisi mümkün olamayacak ciddi durumların ortaya çıkabileceğini ve bu durumda insanların çok büyük zararlar görebileceğini düşünüyorlar. Komplikasyonlar, aşı sonrası bilhassa kalp krızi kaynaklı ölümlerin artması vs durumları da iddiaları için gerekçe gösteriyorlar. Bu konuda haklılık paylarının olduğunu düşünüyorum.

3. Mevcut aşıların çare olmadığını düşünenler. Aşılamanın en yüksek olduğu ülkelerde ve bölgelerde, enfeksiyon oranının yüksek olmasını buna bağlıyorlar. Bu düşünce de kısmen doğru gözüküyor.

4. Aşılarla bu işin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılamayacağını, uzun vadede insanların bağışıklık sistemlerini güçlü kılacak tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini düşünenler. Ben de bunu doğru buluyorum. Aşılar tamam ama, sadece aşılarla nereye kadar? 

5. Küçük bir grup ise, aslında böylesi ağır tablolu bir enfeksiyon yok, her yıl yaşadığımızdan farklı bir durum söz konusu değil, bu olay her şeyi ile bir kurgu, bir tezgah diyenler. Bunların büyük bir yanlışın içinde olduğunu düşünüyorum. Hastalık var ve ciddi. Sebebi, tedavi şekilleri, sonuçları, uygulamalar vs konularında faklı şeyler düşünebiliriz ancak bu olaya karşı böylesi bir kör tavır takınamayız. 

 

Toparlarsam, kişisel kanaatim;

Aşılar her ne kadar yukarıda bahsedildiği gibi herkes için tam bir koruma sağlıyor olmasa da, yan ve toksik etkileri olsa da, hastalık planlanmış bir tezgah gibi dursa da, en azından şimdilik toplumun önemli bir kesimi için faydalı gibi duruyor. Ancak burada risk grubunda olan insanlar için özel değerlendirme lazım, bu genellikle yapılmıyor. Uzun vadeli koruyucu hekimlik uygulamaları hâla daha gündeme gelmiyor. Özellikle vücut savunmasının güçlendirilmesi ile ilgili konular tartışılamıyor bile. Sağlıklı yaşam kuralları, sağlıklı besin, dengeli beslenme, temiz çevre ihtiyacı vs. hiç gündeme gelmiyor. Halbuki bu tür kötü olaylardan çıkatılacak dersler olmalı. Bunların başında da, daha sağlıklı toplum için neler yapılmalı sorusu olmalı ve herkes bu konu üzerinde kafa yormalıdır.