Bir çalışma, yüksek kolesterol ve kardiyovasküler hastalıkları plastiklerle ilişkilendiriyor.

 

1 Aralık 2021Kaynak:Kaliforniya Üniversitesi - Riverside

 

Özet:Bir fare araştırmasında, biyomedikal bir bilim adamı tarafından yönetilen bir ekip, plazma kolesterol seviyelerinin artmasına yol açan bir ftalat (plastikleri daha dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir kimyasal) buldu.

 

 Modern yaşamın bir parçası olan plastikler faydalıdır ancak çevre ve sağlığımız için önemli bir sorun teşkil etmektedirler. Gerçekten de, bisfenol A ve ftalat gibi plastikle ilişkili kimyasallara maruz kalmak, insanlarda kardiyovasküler hastalık riskini artırabilmektedir. Bununla birlikte, bunun altında yatan mekanizmalar belirsizliğini koruyor.

 

 Riverside, California Üniversitesi'nde biyomedikal bilim adamı olan Changcheng Zhou liderliğindeki bir ekip, şimdi bu gizemi çözmeye çalışıyorlar. Bir fare çalışmasında, araştırmacılar, plastikleri daha dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir kimyasal olan ftalatın plazma kolesterol seviyelerinin artmasına yol açtığını buldular.

 

 UCR Tıp Okulu'nda profesör olan Zhou, "Disikloheksil ftalatın (DCHP), pregnane X reseptörü (PXR) adı verilen bir reseptöre güçlü bir şekilde bağlandığını bulduk" dedi. "DCHP, kolesterol emilimi ve taşınması için gerekli olan temel proteinlerin ifadesini indükleyerek bağırsakta PXR'yi 'açar'. Deneylerimiz, DCHP'nin bağırsak PXR sinyalini hedefleyerek yüksek kolesterol ortaya çıkardığını gösteriyor."

 

 Yaygın olarak kullanılan bir ftalat plastikleştirici olan DCHP, yakın zamanda Çevre Koruma Ajansı tarafından risk değerlendirmesi için yüksek öncelikli bir madde olarak önerilmiştir. DCHP'nin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor.

 

 Zhou, "Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız, fare modellerinde DCHP'ye maruz kalmanın yüksek kolesterol ve kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki etkilerini gösteren ilk çalışmadır" diyor. "Sonuçlarımız, plastikle ilişkili kimyasalların yüksek kolesterol - dislipidemi - ve kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki etkisine dair öngörüler ve yeni anlayışlar sağlıyor."

 

 Zhou'nun ekibi ayrıca, DCHP'ye maruz kalan farelerin bağırsaklarında, PXR'ye bağlı bir şekilde, insanlarda kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkili mumsu lipid moleküllerin (seramidler), daha yüksek olduğunu buldu.

 

 Zhou, "Bu da, plastikle ilişkili kimyasalların insanlarda kardiyovasküler sağlık üzerindeki zararlı etkilerine katkıda bulunmada PXR'nin potansiyel olarak önemli rolüne işaret ediyor" diyor.

.....

Kalp, şeker, kanser vs hastalıkların artışı ile toksik kimyasallara doğrudan veya dolaylı maruziyet arasında ilişki mevcuttur. Bu sebeple, günümüzde sağlıklı yaşam için temiz çevre, giderek önem kazanmaktadır.