Erişkin hastalarda COVID-19 semptomlarının şiddeti ile alışılmış gıda alımı arasında İlişki bulunmuştur.

 

Prof. Kourosh Kalantar-Zadeh, Kimya Mühendisliği, New South Wales Üniversitesi, Sidney, NSW 2052, Avustralya; k.kalantar-zadeh@unsw.edu.au; Dr Claudia Lerma; lermag@unam.mx

 

Amaç: COVID-19 salgını sırasında belirli gıda gruplarının alışılmış gıda alımı sıklığı ile ayaktan SARS-CoV-2 enfeksiyonundan şüphelenilen erişkin hastalarda COVID-19 semptomlarının belirtileri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

 

 Tasarım:Çalışmaya şüpheli COVID-19 değerlendirmesi için bir polikliniğe başvuran 236 hasta dahil edilmiştir. 

 

 Nazofaringeal sürüntü kullanılarak gerçek zamanlı ters transkriptaz PCR ile tanı doğrulamasından önce hastalardaki semptomların şiddeti, alışılmış gıda alım sıklığı, demografi ve Bristol çizelge puanları kaydedilmiştir.

 

 Sonuçlar: COVID-19 tanı testlerinin sonuçları 103 hastada (%44) pozitif ve 133 hastada (%56) negatiftir. SARS-CoV-2-pozitif grupta, semptom şiddeti puanları, belirli gıda gruplarının alışılmış alım sıklığı ile önemli negatif korelasyonlara sahipti. Yaş, cinsiyet ve mesleğe göre ayarlanmış çok değişkenli ikili lojistik regresyon analizi, SARS-CoV-2 pozitif hastaların daha yüksek semptom şiddeti ile "baklagiller" ve "tahıllar, ekmek ve tahıllar"ın alışılmış alım sıklığı arasında önemli bir negatif ilişki gösterdiğini doğruladı.

 

 Sonuçlar "baklagiller" ve "tahıllar, ekmek ve tahıllar" gıda gruplarının alışılmış alım sıklığındaki artış, COVID-19 hastalarında genel semptom şiddetini azalttı. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında koruyucu bir diyet tasarlamak için bir çerçeve sağlar ve ayrıca gelecekteki çalışmalarda keşfedilebilecek SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yönetiminde diyete dayalı bir müdahalenin kullanılmasına ilişkin bir hipotez sunar.

......

Belirli tip gıdalarla beslenmenin vücut savunma sistemini güçlendirdiği, bazı gıda tüketim alışkanlıklarının ise tam tersine savunmayı zayıflattığı uzun süredir biliniyor. Bu çalışma, bu ilişkiye katkı sağlamaktadır.

Çalışmanın sonuçlarının yorumunda, tam tahılların ağırlıklı oduğu beslenmenin covid semptomlarının şiddetini azalttığı ifade ediliyor.

Karbonhidrat ve katı yağca zengin bir beslenme alışkanlığı savunma sistemini zayıflatır. Buna karşılık bitkisel protein, doymamış omega 3 yağı ve vitamin/mineral bakımdan yeterli beslenme ise vücut savunmasını güçlendirir, vücudu hem viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli yapar ve hem de hastalığın daha hafif semptomlarla atlatılmasına imkan sağlar.