Toksik Metallere Düşük Düzeyde Maruz Kalmak Bile Kalp Sağlığını Etkiliyor.

17 Aralık 2021 -- Belirli toksik metallerin düşük seviyelerine bile maruz kalan kişilerin arterlerinde inme ve kalp krizlerine neden olabilen plak oluşumu (ateroskleroz) riskini artırıyor.

İspanya'da yapılan büyük bir araştırma, toksik metallerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için bir otomobil gövdesi fabrikasında çalışan orta yaşlı insanları (%97'si erkekti) değerlendirdi.  Sonuçlar, toksik metallere arsenik, kadmiyum ve titanyuma maruz kalmanın kalp sorunları riskini artırdığını gösterdi.  Arsenik ve kadmiyum tütünde, gıdada ve suda bulunurken titanyum çoğunlukla diş ve ortopedik implantlardan, kalp pili kılıflarından, kozmetik ürünlerden ve bazı yiyeceklerden gelmektedir.


Önceki çalışmalar, toksik metalin boyundaki ana arterleri nasıl etkilediğini incelerken, araştırmacılar, belirgin semptomlardan önce meydana gelen arterlerin sertleşmesine odaklandı.  Ulusal Epidemiyoloji Merkezi, Instituto'da kıdemli bir bilim adamı olan Maria Tellez-Plaza, araştırmacıların birden fazla alana bakarak “çevre ile ilgili kardiyovasküler hastalık için daha erken ve daha iyi bir risk değerlendirmesini başarabileceklerini” söyledi. 

Sonuçlar, arsenik ve kadmiyumu kalp ve kan damarlarındaki olumsuz olaylara bağlayan önceki kanıtları destekledi ve titanyumu başka bir potansiyel risk faktörü olarak ekledi.

Louisville Üniversitesinden Aruni Bhatnagar, “Titanyum daha önce [ölçülmemiş] ilginç bir faktördü” diyor.  "Bu çalışmanın gerçek önemi, tüm bu metallerden hangilerinin kalp hastalıklarında etkili olduğunu  ortaya koymasıdır" diye ilave ediyor.

Araştırmacılar, potansiyel toksik metal maruziyetinin kaynaklarını belirlemek için kadınlarda ve genel popülasyonda daha fazla test yapılması gerektiğini söylüyor.  Ayrıca kadmiyum, arsenik ve diğer metaller için mevcut çevresel, mesleki ve gıda güvenliği standartlarının insanları metalle ilgili sağlık risklerinden korunmak için yeterli olmayabileceğini de belirtiyorlar.

Tellez-Plaza, doktorların kan ve idrar testleri yoluyla hastaların metal konsantrasyonlarını izlemeye yardımcı olabileceğini ve bu şekilde, kendilerini korumak amacıyla harekete geçmeleri için onları güçlendirebileceğini söylüyor.

......

Temiz su, toprak, hava ve gıda yaşam için hayati derecede önemlidir. Bugün temiz diyebileceğimiz herşeyi çok zor bulacak bir noktaya gelmiş durumdayız. Buna rağmen bu konularda biraz hassasiyet göstermemiz sağlıklı yaşamamız ve zararlı kimyasallardan bir nebze olsun uzak durabilmemiz için çok önemlidir.

Bazen küçük bir tedbir büyük bir belayı engelleyebiliyor, bazen de küçük ihmaller büyük problemlere yol açabiliyor. Sağlık konusunda, elimizden geldiği kadar tedbirli olmaya gayret edelim.