Virüs Enfeksiyonlarına Karşı Antiviral Ajan Olarak Flavonoidler

Besinlerimizde yaygın olarak bulunan flavonoidler, biyolojik aktiviteleri nedeniyle dikkat çekmektedirler. Flavonoidlerin grip, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), şiddetli akut solunum sendromu (SARS), Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve Ebola dahil olmak üzere benzer klinik belirtilere ve/veya farmakolojik aktivitelere sahip beş RNA virüsü üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

 Flavonoidler, virüs enfeksiyon döngüsünün farklı aşamalarını ve viral enfeksiyona ve sonraki komplikasyonlara karşı konak tepkilerini modüle ederek doğrudan antiviral aktivite gösterirler. Flavonoidler viral proteaz, RNA polimeraz ve mRNA'nın inhibisyonu ile virüs replikasyonun inhibisyonu yoluyla antiviral aktivite göstermektedirler. Bileşikler ayrıca interferonların, pro-inflamatuar sitokinlerin ve nükleer faktör-κB ve Jun N-terminal kinazlar gibi hücre altı inflamatuar yolların düzenlenmesinde de de etkilidirler. Baicalin, quercetin ve türevleri, hesperidin ve kateşinler bu konuda en çok çalışılan flavonoidlerdir. 

Sonuç olarak, diyet flavonoidleri COVID-19 enfeksiyonuna karşı umut verici tedavi seçenekleridir; bununla birlikte, bu bileşiklerin bu hastalık üzerindeki antiviral özelliklerini değerlendirmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Baharat, bitki ve tohumların viral enfeksiyonlara karşı vücut bağışıklık sistemini destekleyici ve gripal enfeksiyonlara karşı direnç oluşturucu güçleri yapılarındaki flavonoidler yanı sıra diğer bir çok fonksiyonel tabiatlı kimyasal bileşenlerden de kaynaklanmaktadır. 

Besinlerimizde bulunan bu değerli bileşenlerden istifade etmek gerekir.