Yeni bir çalışma (GUT JOURNAL ocak, 2021)

Bu son çalışma, COVID-19 enfeksiyonuna karşı hassasiyetin barsak mikrobiyotası ile ilgili olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, ayrıca mikrobiyomdaki dengesizliklerin, genellikle "uzun mesafeli" COVID olarak adlandırılan, sürekli inflamatuar semptomlara neden olabileceğini de ekliyorlar.

Hong Kong Çin Üniversitesi Sindirim Hastalıkları Enstitüsünden bir araştırmacı olan dr. Siew Ng "Mikrobiyomdaki dengesizlik, COVID-19'un ciddiyetine katkıda bulunur ve viral temizlemeden sonra devam ederse, kalıcı semptomlara ve uzun COVID sendromu gibi çok sistemli inflamasyon sendromlarına katkıda bulunabilir," diyor.

"Eksik yararlı bakterilerin restorasyonu, SARS-CoV2 virüsüne karşı bağışıklığımızı artırabilir ve hastalıktan iyileşmeyi hızlandırabilir" diyor. "COVID-19'u yönetmek yalnızca virüsü temizlemeyi değil, aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasını tekrar onarmayı da içermelidir, diyor.

Bağırsak bakterilerinin iltihaplı hastalıklarla bağlantılı olduğuna dair kanıtların arttığı belirtiliyor.

'COVID-19'u olanlarda, olmayanlara göre, bağışıklık sistemi tepkisini etkileyebilecek daha az bakteri türü vardı. Bu bakterilerin sayısının azalması enfeksiyonun şiddeti ile bağlantılıydı, denilmektedir.

Dahası, bu bakterilerin sayısı, enfekte hastalarda virüs temizlendikten sonra 30 güne kadar düşük kalmıştır.

COVID-19, bağışıklık sistemini enflamatuar sitokinler yapmak için tetikler ve bazı durumlarda, bu yanıt aşırı olabilir ve yaygın doku hasarına, septik şoka ve organ yetmezliğine neden olabilir, deniliyor.

Kan örneklerinin analizi, COVID-19 hastalarında mikrobiyal dengesizliğin yüksek seviyelerde inflamatuar sitokinler ve C-reaktif protein gibi doku hasarına yol açan kan belirteçleri ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Çalışmanın bir parçası olmayan ABD'li bir uzman da, 'kişinin mikrobiyomunun COVID-19 ile ilişkili olabilecek veya olmayabilecek her türlü koşula tepki gösterdiğini' belirtmektedir.

New York City'deki Lenox Hill Hastanesi gastroenteroloji bölümünün başkanı olan bir dr ise; Kritik soru, bu değişikliklerin COVID-19'a özgü olup olmadığı veya COVID ile ilgili olmayan hastalıklar nedeniyle hastaneye kaldırılmış hastalarda da yaygın olarak görülüp görülmediğini tespit etmek, diyor.

YORUM;
Çok sayıda hastadaki kişisel gözlemim; barsak mikrobiyotasını güçlendiren probiyotikli bitki özleri (KOMBUCHA SİRKELİ bitki ekstraktları gibi) ve probiyotikce zengin besinlerin Covid li hastalarda son derece olumlu gelişmelere sebep olabildiğidir. Bu hem hastalığa karşı bağışıklık direncini arttırıyor ve hem de hastalığın tedavisini ciddi şekilde kolaylaştırıyor, hızlandırıyor.
Sağlıklı bir barsak miktobiyotası güçlü bir bağışıklık demektir. Bu da mikrobik hastalıklar dahil bir çok kronikleşmiş hastalığa karşı önemli bir engel demektir.

ÖZETİN ÖZETİ;
BOL FERMENTE GIDA ve DOĞAL ÜRÜN TÜKETELİM, SAĞLIKLI KALALIM.