Tip 2 Diyabet Geri Döndürülebilir mi? Evet, fakat...

Tip 2 diyabeti tersine çevirmek için bilimsel kanıtlar vardır. İlaç kullanmadan, kilo vererek ve diyetinizi değiştirerek normal kan şekeri seviyelerine ulaşmak ve bunu sürdürmek mümkündür. Araştırmacılara göre, "tersine çevirme", ilacı bırakmak, ancak ilaç tedavisinden uzak durmak için yaşam tarzı değişikliklerine devam etmek anlamına gelir.


Peki tip 2 diyabet nasıl tersine çevrilir?

Araştırmalar, pankreastaki yağ birikiminin tip 2 diyabete neden olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, kilo verme yoluyla pankreastaki bir gram yağın kaybedilmesiyle diyabetin tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu kanıtladılar.

Tip 2 diyabet, kanda yüksek şeker mevcudiyeti olarak görülen uzun süreli bir hastalktır ve tedbir alınmadığı taktirde tipik olarak ilerleyici, yıkıcı bir hastalıktır. Diyabet, başlangıçta diyetle, sonrasında ilaçlarla dengelenmeye çalışılır, o da yeterli olmazsa insülin enjeksiyonlarına ihtiyaç duyulabilir. Tip 2 diyabet her yaştan küresel nüfusun % 9'unu etkiliyor. Diyabetli hastada insülin direnci ile birlikte pankreasın yeterli insülin üretmemesi sonucu kanda şeker miktarı artar. İnsülin, glikozun hücrelere taşınarak orada enerjiye dönüştürülmesini sağlayan bir hormondur. İnsülin direnci olarak tanımlanan kavram ise, vücudun insüline zayıf yanıt vermesi durumudur. Yani kanda yeterli düzeyde insülin olmasına rağmen bunun şeker metabolizması açısından olumlu bir etkisinin olmadığı durumu ifade eder. Bunda aşırı kilo ve vücudun yağlanması esas sebeplerdendir.

Deneysel bir çalışmaya tip 2 diyabet hastası 18 kişi ile diyabeti olmayan 9 kişi katıldı. Pankreastaki yağ seviyelerinin yanı sıra, kilo ve insülin yanıtı, cerrahi öncesi ve sonrası ölçüldü. Tip 2 diyabetli bireylerin pankreaslarında yüksek yağ seviyeleri bulundu. Çalışma katılımcıları gastrik bypass olacak hastalar arasından seçildi. Analizler ameliyattan önce ve 8 hafta sonra yapıldı. Tip 2 diyabet hastaları ameliyattan hemen sonra ilaçlarını bıraktılar.

Her iki grup ilk vücut ağırlığının yaklaşık % 13'ünü kaybetti. Diyabeti olmayanlarda pankreastaki yağ miktarı değişmezken, tip 2 diyabeti olanlarda normal seviyelere indi. Bu, pankreastaki çok fazla yağın tip 2 diyabete özgü olduğunu ve normal insülin üretimini engellediğini gösteriyor. Fazla yağ atılırsa insülin salgılanması normal seviyelere döner. Bu, diyabetin tersine döndüğü anlamına gelir.

Kilo vermek, fazla yağın pankreastan atılmasını ve normal fonksiyonun geri dönmesini sağlar. Yani diyabeti tersine çevirmek için kilo vermek önemlidir. Bunu yapmanın yolu hem kaloriyi kısıtlamak ve hem de kaloriyi yakmaktan geçer.

Tip 2 diyabetle başlayan kişilerde pankreas yağ seviyeleri 8 hafta boyunca % 1,2 azaldı. Tip 2 diyabetli bir kişide ortalama pankreasın hacmi 50 ml'dir. Bu, yaklaşık 0.6 gram yağa eşittir. Ancak bu çalışmada diyabeti olmayan bireylerin pankreas yağ seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu da pankreas yağ artışının tip 2 diyabeti olan kişilere özgü olduğunu göstermektedir. Bireyler ayrıca tip 2 diyabetin meydana gelmesinden önce pankreasta tolere edilebilecek yağ miktarı açısından da farklılık göstermişlerdir. Araştırmacılar yorumlarında, 'kilo nasıl verilirse verilsin, tip 2 diyabetin tersine çevrilmesindeki kritik faktör, pankreastan en az 1 gram yağ kaybedilmesidir' sonucuna varmışlardır. Bu durum da Tip 2 diyabetin tedavisinde zayıflamanın temel bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.

YORUM:

Tip 2 diyabet tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmez ve sadece ilaçlardan medet umarsanız, bir süre sonra diyabetiniz tedavi edilemez bir hastalık halini alır. Halbuki diyet + hareket+kilo verme ve fonksiyonel özellikli doğal besinler ile metabolizmayı destekleme ile tip 2 diyabetten kurtulmak ve sağlıklı yaşama tekrar dönmek mümkündür.