İnme tedavisinde Zerdeçaldeki bir bileşenin ilaçlar kadar etkili olduğu bulunmuştur.

İskemik inme, ABD'de yaşlı ölümlerin en büyük 3. nedenidir; TBH (travmatik beyin hasarı) ise kırk beş yaşın altındaki bireylerde sakatlık ve ölümün en büyük nedenidir. Her iki durumda da, bireyler genellikle ciddi davranış ve hafıza kusurlarına sahip olarak yaşamak durumunda kalırlar. FDA onaylı tek inme tedavisi, vakaların sadece yaklaşık% 20'sinde etkili olan TPA'dır (doku plazminojen aktivatörü). TBH için klinik olarak tanınan bir tedavi  bugün için maalesef yoktur.

 

Önceki araştırmalar, bitkilerden ekstrakte edilen doğal ürünlerle ilaç keşif paradigmasını kullanan bir dizi yeni bileşik geliştirmişti; daha sonra beyin yaralanmalarında ve yaşa bağlı nörodejeneratif koşullarda meydana gelen sinir hücresi hasarı ve ölümlere karşı etkinlik gösteren sentetik türevler geliştirildi. Zerdeçalının aktif bir bileşeni olan kurkuminden ekstrakte edilen ve CNB-001 olarak kodlanan bir bileşiğin, normal hayvanlarda hafızayı geliştirmenin yanı sıra, yüksek düzeyde nöroprotektif olduğu gözlendi.

 

Antioksidan Bakımından Zengin Bir Diyet İnme Riskini Azaltır.

TPA'yı geliştirmek için kullanılan hayvan modeli ile yapılan bir araştırma, bir zerdeçal bileşiğinin inme sonucu ortaya çıkan davranışsal bozuklukların önlenmesinde en az TPA kadar etkili olduğunu gösterdi.  Araştırma, beynin kan damarlarındaki pıhtılaşmayı azaltan TPA'nın aksine, bu zerdeçal bileşiğinin beyindeki sinir hücreleri üzerinde doğrudan koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bu bileşenin sinir hücresinin hayatta kalması için gerekli olan spesifik hücre sinyal yollarını da koruduğu keşfedildi.

 

Başka bir araştırmada, CNB-001'in beyin hasarıyla birlikte gelen hem hareket hem de bellekteki davranışsal açıkları önemli ölçüde tersine çevirdiği görüldü. CNB-001'in sinir hücresinin hayatta kalması için gerekli kritik sinyal yollarını ve ayrıca yaralanma ile kaybedilen sinir hücreleri arasındaki bağlantıları oluşturarak felç tedavisinde bir çığır açabileceği ifade edildi.

 

Yorum:

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan felçler çoğu zaman geriye dönüşümü mümkün olmayan hasarlara sebep olmaktadır. Bu konuda etkili olabilecek bir ilaç ve besin bileşeni çok önemlidir. Zerdeçalde böylesi bir bileşenin bulunmuş olması felç tedavisinde çığır açabilecek önemli bir buluştur.

Bu durum doğal besin bileşenlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir başka yeni gelişmedir. Bu durum hastaların tıbbi tedavilerine olan katkısı yanı sıra, ülkemizdeki bilim camiasının da diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, mevcut dar kalıpların ve bağnazlıkların dışına çıkarak bu tür konulara önem vermesinin zamanın geldiğini ortaya koyan önemli bir gelişmedir.