Yeşil Çay Bileşiği EGCG, Hepatit C Virüsü Enfeksiyonunu Engelliyor

www.profilkerdurak.com

Hepatit C virüsü enfeksiyonu siroz, kronik hepatit ve birincil karaciğer kanseri veya hepatoselüler karsinom ile sonuçlanabilmektedir.  Hepatit C virüsü, kronik karaciğer hastalığının yaygın bir nedenidir ve aynı zamanda karaciğer nakli için birincil bir göstergedir. Bu virüsün yol açtığı  enfeksiyon DSÖ tahminlerine göre dünya çapında 170 milyon insanı etkilemektedir.  Daha önceki araştırmalar, dünya nüfusunun neredeyse% 2'sinin kronik hepatit C virüsüne sahip olduğunu ve bazı ülkelerde nüfusun % 20'sinin enfekte olduğunu bildiriyor.

Ribavirin ve interferon ile standart tedavi ve yeni geliştirilen proteaz inhibitörleri bazı kişilerde enfeksiyonu temizleyebilse de, çok sayıda kişi hala bu tedavilere yanıt vermiyor.  Hepatit C virüsü komplikasyonlarının bir sonucu olarak karaciğer nakli yapılan kişiler için, sağlıklı donör karaciğerinin yeniden enfeksiyonu hala önemli bir sorundur.  Tekrar greft enfeksiyonunu önlemek ve hastalar için uzun vadeli sonuçları iyileştirmek için ilk aşamalarında hepatit C virüsünü hedef alan antiviral stratejilere acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir araştırmada, yeşil çayın ana bileşeni olan EGCG molekülünün, hepatit C virüsünün karaciğer hücrelerine yapışmasını önlemedeki etkisi araştırıldı. Sonuçlar, EGCG ve türevleri EC (epicatechin), ECG (epicatechingallate) ve EGC (epigallocatechin) gibi kateşinlerin anti-onkojenik ve antiviral özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.  Bu flavonoidlerin karaciğer transplantasyonundan sonra tekrar hepatit C virüsü enfeksiyonunun önlenmesindeki potansiyeli de çalışmada araştırıldı.

Türevlerinden farklı olarak, çalışma sonuçları EGCG'nin hepatit C virüsünün karaciğer hücrelerine girişini engellediğini gösterdi.  Araştırmacılar, hepatit C virüsünün hücreye girişinin konakçı hücre üzerinde hareket eden EGCG tarafından engellenebildiğini öne sürüyorlar.  Hepatit C virüsü aşılamasından önce hücrelerin EGCG ile ön tedavisi enfeksiyonu azaltmadı ancak virüsün hızlı yayılması engellendi.  Son olarak, çalışma EGCG'nin viral bağlanmayı engellediğini, bunun da hepatit C virüsü enfeksiyonu sürecinde birinci aşama olduğunu ortaya koydu.  EGCG nin, viral bağlanmayı önleyerek hepatit C virüsünün hücreye girişini engellediği ve enfeksiyonunun özellikle de karaciğer transplantasyonundan sonra yeniden ortaya çıkmasını baskılayabildiği ifade edilmektedir. Bu klinisyenler açısından son derece önemlidir.

SONUÇ: Gerek hepatit C virüsü enfeksiyonuna karşı korunmada ve gerekse tıbbi tedavinin desteklenmesinde yeşil çay çok önemli gözüküyor. Korunma amaçlı olarak her gün bir bardak, enfekte olmuşsanız tedaviye destek amaçlı olarak da günde 3 bardak yeşil çay içmenizde fayda var.

Yeşil çay yanı sıra benzer aktiviteye sahip flavonoidlerce zengin başka baharat, bitki ve tohumlar da vardır. Yeşil çay ve bu bitkilerin yoğunlaştırılmış formlarının düzenli ve doğru tüketilmesi hepatit C nin tedavisinde ve engellenmesinde çok daha etkili olmaktadır.