Koronavirüs enfeksiyonu ile diğer gripal enfeksiyon belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Korona enfeksiyonunun en tipik belirtileri solunum güçlüğü, yüksek ateş, kuru öksürük ve halsizliktir. Ayrıca tüm vücutta ağrı, baş ağrısı, boğaz ağrısı da vardır. Yüzde 5 kadarında da burun akıntısı ve ishal olmaktadır. Nefes almadaki problem hariç bu belirtilerin neredeyse hepsi diğer gripal enfeksiyonlarda da vardır.

Korona enfeksiyonu tedricen ilerler ancak grip hızlı ve şiddetli olarak ortaya çıkar. Koronalı hastaların yüzde 20 si hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken, gripte bu oran yüzde 1-2 dir.

Hastanede kalma süresi koronada 11 gün (Çin), gripte 3-4 gündür.

Gripte ölüm oranı binde 1 iken, koronada yüzde 1 dir (10 kat daha yüksek).

Sonuç; korona enfeksiyonu, hem hastalığın şiddeti, yayılma hızı ve hem de öldürücü özelliği bakımından bilinen klasik gripal enfeksiyonlardan daha ağır seyretmektedir.