KORONA  VİRÜS ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR? AMERİKAN ÖRNEĞİ

Enfeksiyonda sanıldığı gibi yüksek ateş ilk belirti değildir. Onun için de ateş güvenilir bir belirti olarak kabul edilmemektedir. Ekseriyetle hastaneye başvuran hastalarda gözlenen problem solunum güçlüğüdür. Hastalık ateşten önce öksürük, boğazda ağrı, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı ve genelde vücutta ağrı hissi ve yorgunluk  ile kendini belli eder. Bir diğer önemli belirti; enfeksiyon başlangıcından itibaren birkaç gün içinde ortaya çıkan tat hissi kaybıdır.

Diğer solunum sistemi hastalıklarında pek görülmeyen, en önemli belirti; nefessiz kalmadır. Bu durum enfeksiyonun 4. gününde veya hemen sonrasında ortaya çıkmaya başlar. Ancak bu bazı insanlarda ortaya çıkan panik kaynaklı solunum problemleri ile karıştırılmamalıdır. Panik kaynaklı solunum güçlüğü aniden ortaya çıkar ve dinlenince veya yatınca geçer, buna karşılık virüs kaynaklı olan ise yavaş yavaş, tedricen çıkar ve fiziksel aktivite ile (yürüme, merdiven çıkma, iş yapma vs) ile artar. Böylesi bir durumda hemen hastaneye gitmek şarttır. Durum çok ileri seviyede değilse, hasta takip edilmek kaydıyla (karantina) evine gönderilebilir.Durum şiddetli ise hasta yatırılır ve özellikle kan oksijeni takip edilir. Gerekirse cihazla destek verilir (Entübe etme).

Klinikte çalışan bir hekimin ifadesi ile ‘hastalar çoğunlukla halsizlik, kas ağrıları ve tat hissi kaybı ile hastaneye gelmektedirler. Beslenmede problemi yoksa bu hastalar uygun tedavi protokolü verildikten sonra evlerine gönderilirler. Ancak, hastanın solunum güçlüğü, göğüs ağrısı ve ateş de varsa hemen acile yatırılır. Bu grup, virüs enfeksiyonuna karşı savunma maksadı ile vücudun bir tepkisi olarak ‘sitokinpatlaması’ yaşayan gruptur. Bu hastaların oksijen basıncı da düşük bulunursa hasta hemen ilgili kliniğe yatırılır ve acilen tedaviye başlanır’.