KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR DİYABET RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Prof. Dr. İlker Durak

Amerikada binlerce kişiyi içine alan bir çalışmada kolesterol düşürücü olarak statinleri kullanan hastalarda tip 2 diyabet oluşma riskinin iki kat daha yüksek olduğu bulunmuştur. Statinler tansiyon ve kolesterol düşürme amacı ile en çok kullanılan ilaç grubudur. Kayıtlar orta yaş grubundaki Amerikalıların % 25 inden daha fazlasının kolesterol düşürücü ilaç kullandığını göstermektedir.

Çalışmalar iki yıldan daha uzun süre kolesterol düşürücü ilaç kullanan kişilerde diyabet riskinin, kullanmayanlara göre üç kat daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu kişilerde kan şekerinin üç aylık ortalamasını yansıtan HbA1c değerinin de yüksek olduğu ve bunun statinlerin kullanım süresi ve dozuna bağlı olarak değişiklik gösterdiği ifade edilmiştir.

Bu çalışma sonuçları, statin tedavisine başlamadan önce ve sonrasında diyabet parametrelerinin takip edilmesinin önemini  ve gizli şeker dahil, ailesel şeker hastalığı riski taşıyanlarda statin kullanımı konusunda ihtiyatlı davranılması gerektiğini göstermektedir.

Diğer bir çalışmada ise, düzenli meyve tüketmenin şeker hastalığı riskini azalttığı, buna karşılık meyve suyu tüketmenin ise tam tersi olarak diyabet oluşma riskini arttırdığını göstermiştir. Bu bakımdan bilhassa diyabet riski taşıyanların hazır içeceklerden uzak durmaları önemlidir.