PROF. DR. İLKER DURAK VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ BESİNLERİN HASTALIKLARI ÖNLEME MEKANİZMALARI ÜZERİNE YAPTIKLARI BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER


  • Durak İ, Köksal İ, Kaçmaz M, Büyükkoçak S, Çimen MYB, Öztürk HS. Hazelnut supplementation enhances plasma antioxidant potential and lowers plasma cholesterol levels. Clinica Chimica Acta 284:113-115,1999
  • Fulgoni V, Abbey M, Alper C, Durak I et al. Eating nuts lowers total- and LDL cholesterol: Results of a meta analysis of human feeding studies. FASEB J 17 (5): A764-A764 Part 2 Suppl. S MAR 17 2003

ÖZET: Yukarıdaki çalışmalarda fındığın vücudun antioksidan gücünü arttırabildiği ve kolesterol seviyesini düşürebildiği bulunmuştur.

  • Durak İ, Köseoğlu MH, Kaçmaz M, Büyükkoçak S, Çimen MYB, Öztürk HS. Black grape enhances plasma antioxidant potential. Nutrition Research 19:973-977,1999.
  • Durak İ, Çimen MYB, Büyükkoçak S, Kaçmaz M, Öztürk HS. Red wine enhances antioxidant potential in plasma and erythrocytes. Current Medical Research and Opinion 15:208-213,1999
  • Öztürk HS, Kaçmaz M, Çimen MYB, Durak İ. Red wine and black grape strengthen blood antioxidant potential Nutrition 15:954-955,1999
  • Durak İ, Avcı A, Kaçmaz M, Büyükkoçak S, Çimen MYB, Öztürk HS. Red wine, white wine and grape juice have high antioxidant potential. Current Medical Research and Opinion. 15:316-320,1999
  • Karaca L, Durak İ, et al. Round seedless white grape consumption enhances serum antioxidant defense potential. (Clin Chem 2000; 46(6): A108)

ÖZET: Yukarıdaki çalışmalarda üzüm ve üzüm ürünlerinin vücudun antioksidan gücünü önemli ölçüde arttırabildiği ortaya konulmuştur.

  • Durak İ et al. Effects of an antioxidant extract supplementation on blood oxidant/antioxidant parameters in volunteer human subjects. Journal of Tumor Marker Oncology 2002; 17-S3: 82- 83

ÖZET: Bu çalışmada sarımsak, limon, üzüm vs. ile hazırlanan bir ekstraktın (SAREX) vücudun antioksidan gücünü arttırdığı bulunmuştur.

  • Ergüder İB, Çetin R, Devrim E, Kılıçoğlu B, Avcı A, Durak İ. Effects of cyclosporine on oxidant/antioxidant status in rat ovary tissues: protective role of black grape extract. Int Immunopharmacol 2005; 5: 1311-1315.

ÖZET: Bu çalışmada siklosporin isimli ilacın yumurtalıklarda oluşturduğu hasarın, üzüm ekstraktı ile önemli ölçüde engellendiği bulunmuştur.

  • Unsal A, Eroglu M, Avci A, Cimentepe E, Guven C, Derya Balbay M, Durak I. Protective role of natural antioxidant supplementation on testicular tissue after testicular torsion and detorsion. Scand J Urol Nephrol. 2006;40(1):17-22.

ÖZET: Bu çalışmada testis tersiyonunda SARIMSAKLI doğal antioksidanların koruyucu olduğu gösterilmiştir.

  • Avci A, Atli T, Ergüder IB, Varli M, Devrim E, Demir O, Durak I, Aras S. Planta Medica 2006; 72: 1034.
  • Avcı A, Atlı T, Ergüder Bİ, Varlı M, Devrim E, Demir Ö, Durak İ, Turgay M. Effects of grape consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Turk J Med Sci 2010; 40: 525-529.
  • ÖZET: Bu çalışmada üzüm tüketiminin yaşlıların plazma ve serumlarında antioksidan gücü arttırdığı bulunmuştur.
  • Ergüder IB, Avci A, Atli T, Varli M, Devrim E, Aras S, Durak I. Effects of Garlic Consumption on Plasma and Erythrocyte Antioxidant Parameters in Elderly Subjects. Planta Medica 2006; 72: 1042.
  • Avcı A, Atlı T, Ergüder İB, Varlı M, Devrim E, Aras S, Durak İ. Gerontology 2008; 54: 173- 176.

ÖZET: Bu çalışmada yaşlılarda sarımsak tüketiminin plazma ve eritrositlerde antioksidan gücü arttırdığı bulunmuştur.

  • Avcı A, Atlı T, Ergüder İB, Varlı M, Devrim E, Aras S, Turgay M, Durak İ. Effects of apple consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Experimental Aging Research 2007; 33: 429-437.
  • Öztürk HS, Avci A, Ergüder IB, Atli T, Varli M, Devrim E, Aras S, Turgay M, Durak Planta Medica 2006; 72: 1075.

ÖZET: Bu çalışmada yaşlılarda elma tüketiminin plazma ve eritrositlerde antioksidan gücü arttırdığı bulunmuştur.

  • Celepli S, Kısmet K, Kaptanoğlu B, Erel S, Ozer S, Celepli P, Kaygusuz G, Devrim E, Gencay O, Sorkun K, Durak İ, Akkuş MA. The effect of oral honey and pollen on postoperative intraabdominal adhesions. Turk J Gastroenterol. 2011; 22: 65-72.

ÖZET: Bu çalışmada, bal ve polen tüketiminin ameliyat sonrası karın içinde meydana gelen yapışkanlık lezyonlarını giderdiği bulunmuştur.

GASTRITIS, ULCER AND ULCERATIVE COLITIS:(GASTRİT, ÜLSER, ÜLSERATİF KOLİT)


  • Durak İ, Yaşa MH, Bektaş A, Kaçmaz M, Çimen MYB, Öztürk HS. Mucosal antioxidant defence is not impaired in ulcerative colitis. Hepato-Gastroenterology 47(34): 1015-7, 2000.

ÖZET: Ülseratif kolitli hastaların barsak mukoza hücrelerinde antioksidan sistemin bozulmadığı gösterilmiştir.

Kitap Bölümleri (Kalp ve damar hastalığı üzerine)


  • Ergüder İB, Durak İ. An Apple a Day for Health. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 1-5.

ÖZET: Bu makalede elma tüketiminin kalp damar hastalığının ortaya çıkmasının engellenmesinde ve tedavisinde çok yararlı olduğu ifade edilmiştir.

  • Devrim E, Durak İ. Garlic Plays Important Role in The Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 7-11.

ÖZET: Bu makalede sarımsak tüketimin damar hastalığının ortaya çıkmasının engellenmesinde ve tedavisinde çok yararlı olduğu ortaya konulmuştur.

  • Devrim E, Altuğ M, Durak İ. Grape and Cardiovascular Health. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 13-16.

ÖZET: Bu makalede üzüm tüketiminin kalp damar hastalığının ortaya çıkmasının engellenmesinde ve tedavisinde çok yararlı olduğu ifade edilmiştir.

  • Devrim E, Altuğ M, Durak İ. Tomato and Cardiovascular Health. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 17-20.

ÖZET: Bu makalede domates tüketiminin kalp damar hastalığının ortaya çıkmasının engellenmesinde ve tedavisinde çok yararlı olduğu ifade edilmiştir.

KANSER ÜZERİNE YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR:


  • Durak I et al. Effects of garlic and red clover extracts on adenosine deaminase activities of cancerous and non cancerous human liver tissues. Natural Product Radiance 2005; 4: 97- 101.

ÖZET: Sarımsak ve kırmızı yonca ekstreleri karaciğer kanserinde faydalı olabilmektedir.

  • Durak I, Çetin R, Devrim E, Ergüder İB. Effects of black
  • grape extract on activities of DNA turn-over enzymes in cancerous and non cancerous human colon tissues. Life Sciences 2005; 76: 2995-3000.
  • Avcı A, Kaçmaz M, Kavutcu M, Göçmen E, Durak İ. Effects of antioxidant extract on adenosine deaminase activities in cancerous human liver tissues. Int J Cancer Res 2005, 1;53- 56.

ÖZET: Antioksidan özellikli doğal ekstreler karaciğer kanserinde faydalı olabilmektedir.

  • Çetin R, Devrim E, Kılıçoğlu B, Avcı A, Çandır Ö, Durak İ. Cisplatin impairs antioxidant system and causes oxidation in rat kidney tissues: protective roles of natural antioxidant foods. J Applied Toxicol 2006; 26: 42-46.
  • Sunguroglu A, Akay GG, Ozkal P, Varol N, Akcora D, Altinok B, Gokmen D, Avci A, Ergüder IB, Devrim E, Durak I. Antiproliferative and apoptotic effects of garlic on chronic myeloid leukemia cell line. Planta Medica 2006; 72: 1057.

ÖZET: Sarımsak ekstresi myoloid lösemide üzerinde etkilidir.

  • Durak I, Sunguroglu A, Avci A, Devrim E, Ergüder IB, Akay GG, Ozkal P, Varol N, Akcora D, Altinok B, Gokmen D. Effects of aqueous garlic extract on oxidant/antioxidant status in 32 D and 32 Dp cell lines. Planta Medica 2006; 72: 1058.

ÖZET: Sarımsak ekstresi kanserli hücre kültürlerinde antioksidan sistem üzerinden etkili olabilmektedir.

  • Durak I, Kocaoğlu H, Devrim E. Garlic oil abolished pancreatic cyst in a female patient. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2007; 12, Supplement (1): 21-22.

ÖZET: Sarımsaklı bir yağ ekstresi pankreatik kistin yok edilmesinde etkili bulunmuştur.

  • Durak İ, Biri H, Ergüder İB, Devrim E, Şenocak Ç, Avcı A. Effects of garlic and black grape exctracts on the activity of adenosine deaminase from cancerous and noncancerous human urinary bladder tissues. Med Chem Res 2007; 16: 259-265.

ÖZET: Sarımsak ve üzüm ekstresi insan mesane tümörlerinde etkili sonuç verebilmektedir.

  • Avcı A, Çetin R, Ergüder Bİ, Devrim E, Kılıçoğlu B, Çandır Ö, Öztürk HS, Durak İ. Cisplatin causes oxidation in rat liver tissues: possible protective effects of antioxidant food supplementation. Turk J Med Sci 2008; 38: 117-120.

ÖZET: Cisplatin tedavisinin yan etkilerinin azaltılmasında antioksidan özellikli yiyecek desteği faydalı olmaktadır.

  • Ergüder İB, Namuslu M, Sözener U, Devrim E, Avcı A, Kocaoğlu H, Durak İ, Gocmen E. Effects of aqueous green tea extract on activities of DNA turn-over enzymes in cancerous and non-cancerous human stomach and colon tissues. Altern Ther Health Med 2008: 14(3): 30-33.

ÖZET: Yeşil çay ekstresi mide ve barsak kanserlerinde faydalı olabilmektedir.

  • Avcı A, Çetin R, Ergüder Bİ, Devrim E, Kılıçoğlu B, Çandır Ö, Öztürk HS, Durak İ. Cisplatin causes oxidation in rat liver tissues: possible protective effects of antioxidant food supplementation. Turk J Med Sci 2008; 38: 117-120.

ÖZET: Kemoterapotiklerin karaciğere verdikleri hasar, antioksidan doğal kaynaklar tüketilerek azaltılabilmektedir.

  • İşgör YG, İşcan M, Öztürk HS, Durak İ. Effects of water soluble garlic extract on human leukemia HL60 cell lines. Türk Biyokimya Dergisi 2008; 33 : 78-84.

ÖZET: Sulu sarımsak ekstresi insan lösemi hücrelerinde etkili bulunmuştur.

  • Demirkaya E, Avci A, Kesik V, Karslioglu Y, Oztas E, Kismet E, Gokcay E, Durak I, Koseoglu V. Cardioprotective roles of aged garlic extract, grape seed proanthocyanidin, and hazelnut on doxorubicin-induced cardiotoxicity. Can J Physiol Pharmacol 2009; 87: 633-640.

ÖZET: Sarımsak ekstresi kemoterapinin kalp üzerine oluşturduğu zararlı etkileri azaltabilmektedir.

  • Avcı A, Sunguroğlu A, Ergüder İB, Gümüş Akay G, Devrim E, Özkal Baydın P, Varol N, Durak İ. Effects of aqueous garlic extract on oxidant/antioxidant status in 32D and 32Dp210 cell lines. Turk J Med Sci 2010; 40: 881-888.
  • Avcı A, Altuğ M, Durak İ. Nutraceuticals in Cancer Process. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 21-29.
  • Ergüder İB, Altuğ M, Durak İ. A Natural Chemopreventive Agent in Urinary Bladder
   Cancer: Garlic. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 31-34.

ÖZET: Sarımsak, mesane kanseri üzerine etkili olmuştur.

  • Avcı A, Durak İ. Garlic in Cancer Process. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 35-40.
  • Avcı A, Durak İ. Tomato and Cancer. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 41-46.
  • Avcı A, Altuğ M, Durak İ. Urtica Dioica and Prostate Disorders. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 47-50.

ÖZET: Isırgan, prostat kanseri ve hastalıllarında etkili olmaktadır.

  • Devrim E, Durak İ. Is garlic a promising food for benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer? Mol Nutr Food Res 2007; 51: 1319-1323.

ÖZET: Sarımsak, prostat kanseri ve büyümesinin engellenmesinde etkilidir.

  • Durak I, Devrim E, Aytac B. Garlic and tomato play beneficial role in the prevention of prostate cancer. In: Singh VK, Govil JN, Sharma RK, eds. Recent Progress in Medicinal Plants Vol. 19, Phytopharmacology and Therapeutic Values I, Studium Press LLC, U.S.A., 2008, p. 9-17.

ÖZET: Sarımsak ve domates, prostat kanserinin engellenmesinde etkilidir.

  • Avci A, Durak I. Tomato Juice, Prostate Cancer and Adenosine Deaminase Enzyme. In: Preedy VR, Watson RR, eds. Tomatoes and Tomato Products Nutritional, Medicinal and Therapeutic Properties, Science Publishers, Enfield (NH), USA, 2008, p. 457-474.

ÖZET: Domates ve ürünleri, prostat kanserinin engellenmesinde etkilidir.

DIABETES:(DİYABET ÇALIŞMASI)


  • Devrim E, Durak I. Mixture of cinnamon and fenugreek powders shows beneficial effects in diabetic (type 2) patients. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2007; 12, Supplement (1): 20.

ÖZET: Tarçın ve çemen otu karışımı tip 2 diyabette faydalı olmaktadır.

MIGRAINE:(MİGREN ÇALIŞMASI)


  • Durak I, Devrim E. Mixture of feverfew and yarrow causes beneficial effects in migraine. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2007; 12, Supplement (1): 22.

ÖZET: Kasımpatı ve civanperçemi migrenin yatışmasına katkı sağlayabilmektedir.